2021-01-29

PKO Bank Polski został doceniony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych CCP (KDPW_CCP) za zaangażowanie w projekt Outright na rynku Treasury Bond Spot Platform, którego celem jest poprawa płynności, przejrzystości i efektywności obsługi obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa.

W wyniku współpracy PKO Banku Polskiego z KDPW_CCP oraz BondSpot S.A., systemy banku przygotowane zostały do obsługi centralnego rozliczania transakcji na skarbowych papierach wartościowych zawieranych na platformie transakcyjnej BondSpot. Zabezpiecza to płynność oraz terminowość rozliczania transakcji na obligacjach skarbowych.