2013-07-26
JP MorganPKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą 2013 Quality Recognition Award przyznaną przez JP Morgan Chase Bank New York  za najwyższą jakość przekazów komercyjnych i międzybankowych zrealizowanych w 2012 roku.
JP Morgan jest głównym bankiem korespondentem PKO Banku Polskiego w dolarach amerykańskich. Nagroda to świadectwo profesjonalnej obsługi transakcji realizowanych przez PKO Bank Polski. Wyróżnienie przyznawane jest nielicznym bankom na świecie realizującym wysokie wolumeny transakcji kierowanych do JPMorgan Chase Bank New York, które nie wymagają ręcznej interwencji. PKO Bank Polski osiągnął w 2012 roku wynik 96,73 proc. dla komunikatów MT103 i 99,64 proc. dla komunikatów MT202.
Klientom osiągającym najwyższy poziom obsługi operacyjnej JPMorgan - jedna z największych amerykańskich instytucji finansowych, przyznaje nagrody od 1997 roku.