2012-04-16

Nagrody za aktywność na rynku Treasury BondSpot PKO Bank Polski otrzymał trzy nagrody za aktywność na rynku Treasury BondSpot Poland w 2011 roku. Bank został nagrodzony we wszystkich kategoriach:

  • największa aktywność na rynku Treasury BondSpot Poland w latach 2002-2012,
  • największa aktywność na sesjach fixingowych na tym rynku w 2011 r.,
  • największe obroty w segmencie kasowym Treasury BondSpot Poland w 2011 r.