2011-06-09

PKO Bank Polski otrzymał dwie nagrody w dziewiętnastej edycji rankingu „Najlepsze Banki 2011” prowadzonego przez „Gazetę Bankową”. Zajął drugie miejsce w kategoriach – Banki Duże oraz Najefektywniejszy Bank.

Ranking prowadzony jest w trzech kategoriach: Banki Duże, Banki Małe i Średnie oraz Banki Spółdzielcze i stanowi syntezę wyników finansowych z roku 2010. Instytucje bankowe uszeregowano według kryteriów: aktywa/pasywa, rachunek wyników, Wskaźnik „Gazety Bankowej”, dynamika i efektywność pozycji rynkowej, struktura portfela oraz poziom zysków osiągniętych w roku ubiegłym. W tym roku po raz drugi konkurs został przygotowany wspólnie z PwC.