2018-06-21

W 26. edycji konkursu Gazety Bankowej – Najlepszy Bank, PKO Bank Polski zdobył nagrodę w kategorii duże banki komercyjne. Doceniono wyniki za 2017 rok – PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 3,1 mld PLN i był o 8 proc. wyższy niż przed rokiem.

Eksperci oceniali banki przede wszystkim w zakresie wskaźników dynamiki, struktury portfela oraz efektywności działalności. PKO Bank Polski otrzymał największą liczbę punktów.