2020-06-16

W 28. edycji konkursu „Gazety Bankowej” Najlepszy Bank, PKO Bank Polski zajął trzecie miejsce w kategorii duży bank komercyjny. Analizie poddane zostały wskaźniki: finansowy, sprzedażowy, obsługowy, innowacyjności i bezpieczeństwa.

PKO Bank Polski umacnia się na pozycji lidera polskiej bankowości. Rozwija skalę działalności, osiąga najwyższe udziały we wszystkich ważnych segmentach rynku, utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową. Wdraża kolejne innowacyjne projekty, kontynuuje cyfrową transformację i wspiera branże przyszłości.

Więcej