2021-06-22

W 29. edycji konkursu „Gazety Bankowej” Najlepszy Bank 2021 PKO Bank Polski znalazł się na podium w kategorii duży bank komercyjny. O wysokiej pozycji zdecydowała analiza wskaźników obliczanych na podstawie danych podanych w ankiecie konkursowej, dotyczących m.in. wyników finansowych, efektywności operacyjnej, zdolność adaptacji do warunków panujących w czasie pandemii.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego, a wartość jego aktywów w 1 Q 2021 r. wyniosła 384 mld zł. Pandemia przyśpieszyła proces przechodzenia klientów na bankowość zdalną. W taki sposób z usług banku korzysta już blisko ¾ klientów. W czasie pandemii bank aktywnie włączył się w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej PFR.

Więcej