2022-06-28

PKO Bank Polski w konkursie Najlepszy Bank 2022 był drugi w kategorii duży bank komercyjny.Wyboru dokonano na podstawie analizy ankiety konkursowej i przyznanych przez kapitułę punktów.

„Gazeta Bankowa” już po raz 30 w nagrodziła najlepsze banki komercyjne i spółdzielcze.

Więcej