2011-10-21

Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok został uhonorowany Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii „Banki i instytucje finansowe”. Tegoroczne zwycięstwo to dowód na najwyższą wartość użytkową Raportu dla akcjonariuszy i inwestorów. Bank otrzymał również w konkursie wyróżnienie w kategorii: „Sprawozdanie z działalności”.

Celem konkursu „The Best Annual Report”  jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie z zaleceniami IFAC i dobrymi praktykami w tym zakresie. Jego organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków.