2012-10-19

Najlepszy raport roczny

Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2011 rok został uhonorowany Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii „Banki i instytucje finansowe”. Kolejny rok z rzędu, bankowy Raport okazuje się cechować najwyższą wartością użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów.

Celem konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie z zaleceniami IFAC i dobrymi praktykami w tym zakresie. Jego organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków.