2021-07-01

W raporcie Inteliace Research za 2020 rok, obejmującym 200 największych banków regionu Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), PKO Bank Polski jest największym pod kątem aktywów, których wartość wyniosła 75,7 mld euro.

W zestawieniu wśród największych banków regionu, 23 jest obecnych w Polsce, 26 na Węgrzech, zaś 30 w Czechach. Sumarycznie, licząc według wartości aktywów, polskie banki są największe w regionie. Raport objął 15 krajów Europy Środkowej i Wschodniej.