2013-06-18
Najwiekszy z pośród 50 banków w Polsce

PKO Bank Polski kolejny rok z rzędu zwyciężył w rankingu "50 największych banków w Polsce" przygotowanym przez redakcję "Miesięcznika Finansowego BANK".


Przy ocenie były brane pod uwagę m.in. wskaźnik wypłacalności, dynamika wzrostu akcji kredytowej oraz przyrost depozytów, a także poziom złych długów. Na ostateczną ocenę wpływ miały również takie wskaźniki jak rentowność, suma zgromadzonych kapitałów oraz liczba zatrudnionych.


W tym roku Kapituła Rankingu i redakcja "Miesięcznika Finansowego BANK" przyznały także dwie równorzędne nagrody specjalne - "Innowator Rynku Bankowego 2012 Roku" oraz "Wizjoner Rynku Bankowego 2012 roku".  Tytuł "Innowatora" otrzymał prezes zarządu PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło. Prezes został uhonorowany za pierwsze na rynku internetowe konto dla dzieci, czyli reaktywację liczącej 80 lat idei Szkolnych Kas Oszczędności (SKO), Kredyt Obrotowy MSP do wysokości 1 miliona złotych z decyzją wciągu 24 godzin oraz platformę LEM, która jest unikalną formą konsolidacji rynku inwestorów kapitałowych oraz polskich przedsiębiorców. Wprowadzony już w tym roku program bankowości mobilnej IKO oraz przejęcie przez PKO BP aktywów banku Nordea i jego spółek.