2017-10-10

Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego jest liderem rankingu Martis Consulting „Wycena polskich menedżerów TOP 30 edycja 2017”.

Jego wartość oszacowano na 521 mln zł. Model szacowania wartości menedżerów dla spółek został oparty o trzy kluczowe czynniki: dynamikę kursu akcji, dynamikę EBITDA oraz ocenę kompetencji menedżera.

Ranking wartości osób kierujących spółkami notowanymi na polskiej giełdzie w tym roku miał pierwszą edycję. Badaniem objęto prezesów największych spółek notowanych na GPW z indeksów WIG20 i mWIG40.