2011-07-13

PKO Bank Polski został laureatem konkursu „Najwyższa Jakość Quality International 2011”. Kapituła doceniła dwa produkty Banku skierowane do klientów korporacyjnych: w kategorii usługa najwyższej jakości – system bankowości elektronicznej iPKO Biznes oraz w kategorii produkt najwyższej jakości - rachunek płacowy.

„Najwyższa Jakość Quality International” jest przedsięwzięciem, skierowanym do działających w Polsce instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Kapitułę konkursu tworzą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Forum ISO 9000 oraz przedstawiciele redakcji Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej.