2012-06-01

Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP PKO Bank Polski znalazł się w wąskim gronie – trzech – firm nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Został doceniony za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Nominacja jest wyrazem uznania za wkład jaki Bank wnosi w rozwój gospodarczy kraju oraz budowę pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki.