2017-12-01

Pakiet Emerytalny PKO TFI był drugi zarówno w Rankingu IKE jak i IKZE opracowanych przez niezależny ośrodek badawczy Analizy Online.

Analitycy wysoko ocenili przede wszystkim efektywności funduszy oferowanych w ramach programów oraz dostęp do specjalnych kategorii jednostek, z konkurencyjnymi opłatami za zarządzanie.