2011-06-16

PKO Bank Polski został zwycięzcą w konkursie Perły Rynku FMCG 2011. Nagroda została przyznana w kategorii „Najlepsza usługa bankowa” za kartę w technologii EMV z funkcją zbliżeniową paywave.

Konkurs wyłania najlepsze zdaniem detalistów produkty powszechnego użytku wprowadzone na rynek w ubiegłym roku oraz wskazuje te nowości, które w ich ocenie okazały się mieć największy potencjał sprzedażowy. O miano "Perły" walczyło 330 produktów zgłoszonych przez producentów i dystrybutorów. Prowadzony jest przez „Wiadomości Handlowe”, we współpracy z instytutem badawczym GfK Polonia.