2019-03-08

W badaniu relacji inwestorskich w spółkach z WIG30 PKO Bank Polski został doceniony przez inwestorów indywidualnych. Zajął drugie miejsce w zestawieniu przygotowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet” i Izbę Domów Maklerskich.

PKO Bank Polski buduje relacje z inwestorami w oparciu o transparentność, otwartość i dialog. Dzięki temu jest postrzegany jako wiarygodny i przewidywalny partner, a jego wyniki finansowe oraz strategia biznesowa są pozytywnie odbierane.