2015-07-10
 

Fundacja im. Lesława A. Pagi uhonorowała PKO Bank Polski za wieloletnie zaangażowanie w projekt Akademia Liderów Rynku Kapitałowego.

W ten sposób Bank przyczynia się do rozwoju społeczności młodych profesjonalistów rynku kapitałowego, którzy kierują się najwyższymi standardami profesjonalnymi i etycznymi.

Bank od lat wspiera projekty edukacyjne i podejmuje współpracę z ośrodkami akademickimi.