2019-03-21

Za praktyki dotyczące uczciwego i przejrzystego prowadzenia biznesu z poszanowaniem norm etycznych oraz systemowe podejście do wzmacniania kultury organizacyjnej zgodnej z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, PKO Bank Polski został nagrodzony w piątej edycji konkursu Etyczna Firma.

Jego celem jest promocja firm, które w sposób systemowy prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce. Konkurs organizuje „Puls Biznesu” przy merytorycznym wsparciu firmy PwC.