2014-04-25
PKO BANK POLSKI LIDEREM DIALOGU Z INTERESARIUSZAMI -statuetka_1

PKO Bank Polski za konsultację projektu Rotundy uplasował się na 3. miejscu w kategorii „firmy duże” w konkursie "Lider dialogu z interesariuszami", którego celem jest promocja stałego, partnerskiego dialogu z interesariuszami, a także dialogu z interesariuszami jako wstępnego i niezbędnego warunku realizacji dobrych praktyk w innych obszarach CSR.

Konkurs "Lider dialogu z interesariuszami" jest częścią projektu "Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR" realizowanego przez Konfederację Lewiatan oraz Deloitte, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.