2016-03-23

Dziennikarze „Gazety Bankowej” wyróżnili PKO Bank Polski w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie „Odpowiadam Polsce” w kategorii Zdrowie i Społeczeństwo za popularyzację idei krwiodawstwa.

Bank prowadzi Bankową Akcje Honorowego Krwiodawstwa od 2009 roku. Ranking „Odpowiadam Polsce” to tegoroczna inicjatywa. Kapituła konkursu wyróżniła projekty, które służą rozwojowi społecznemu – na skalę ogólnopolską, jak również lokalnie. Dla jury ważna była także skala zaangażowania – w zwycięskich przedsięwzięciach aktywnie uczestniczyli pracownicy nagrodzonych firm.