2016-03-22

Za odpowiedzialność i kulturę organizacyjną PKO Bank Polski został nagrodzony w drugiej edycji konkursu „Etyczna Firma”. Wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, które kompleksowo i systemowo prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej.

Zwracano uwagę na aktywność opartą o etykę i wartości a także kompleksowy i systemowy rozwój w tym obszarze wyróżniający Bank na tle innych przedsiębiorstw w Polsce. Konkurs organizowany jest przez „Puls Biznesu”, przy wsparciu merytorycznym firmy PwC Polska, nadzorującej audyt procesów i procedur uczestników.