2018-03-23

Za praktyki dotyczące uczciwego i przejrzystego prowadzenia biznesu z poszanowaniem norm etycznych oraz działania zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności PKO Bank Polski został nagrodzony w czwartej edycji konkursu Etyczna Firma.