2023-03-16

Programu gwarancji de minimis

PKO Bank Polski został uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako lider programu gwarancji de minimis. Bank otrzymał statuetkę lidera wśród banków komercyjnych pod względem wartości gwarancji udzielonych w kredytach.

Od 2013 roku PKO Bank Polski udziela przedsiębiorcom kredytów i pożyczek, w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis. Od początku istnienia programu udzielił kredytów z gwarancjami de minimis o wartości ponad 30,6 mld zł.

Więcej