2018-06-07
projekt 2017 ROKU

Kapituła konkursu XIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej organizowanego pod patronatem Związku Banków Polskich wybrała usługę rejestrowania firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez bankowość elektroniczną iPKO „Projektem Roku 2017”. O zwycięstwie zdecydowały kompleksowość i uniwersalizm rozwiązania oraz jego wpływ na rozwój e-administracji.

PKO Bank Polski jako pierwszy na rynku, udostępnił swoim Klientom usługę złożenia w systemie transakcyjnym iPKO jednego, wspólnego wniosku o otwarcie rachunku firmowego i rejestrację firmy w CEIDG bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.