2022-05-30

W 8 edycji Rankingu 200 największych polskich przedsiębiorstw „Wprost” PKO Bank Polski zajął pierwszą pozycję wśród banków i dwudziestą w ogólnym zestawieniu.

W rankingu „Wprost” przedsiębiorstwa są oceniane pod kątem przychodów, na liście znajdują się wyłącznie firmy z dominującym polskim kapitałem.