2012-06-08

Ranking „50 największych banków w Polsce 2012”PKO Bank Polski otrzymał nagrodę główną w siedemnastej edycji rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” miesięcznika Bank.

Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności.

Przy ocenie były brane pod uwagę m.in. wskaźnik wypłacalności, dynamika wzrostu akcji kredytowej oraz przyrost depozytów, a także poziom złych długów. Na ostateczną ocenę wpływ miały również takie  wskaźniki jak rentowność, suma zgromadzonych kapitałów oraz liczba zatrudnionych.