2011-06-21

PKO Bank Polski został wyróżniony w dziewiątej edycji rankingu „Najlepszych Instytucji Finansowych”. Zajął II miejsce w dwóch kategoriach: banki komercyjne oraz domy maklerskie.

W rankingu pod uwagę brana była wielkość aktywów, zmiany portfela kredytów i depozytów, zysk netto, wskaźniki rentowności (ROE, ROA oraz C/I), współczynnik wypłacalności, wskaźnik kredytów do depozytów, a także liczbę rachunków prowadzonych dla firm i klientów indywidualnych.

W konkursie ocena dokonywana jest w ośmiu kategoriach: banki komercyjne, banki spółdzielcze, powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeń na życie, towarzystwa ubezpieczeń majątkowych, domy maklerskie, firmy leasingowe. Ranking przygotowywany jest przez dziennik „Rzeczpospolita”.