2022-09-07

RANKING NAJWAŻNIEJSZE FIRMY DLA POLSKI

PKO Bank Polski zajął drugie miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” Najważniejsze firmy dla Polski, w kategorii firmy finansowe.

PKO Bank Polski od lat wspiera rozwój Polski i Polaków. Wspomaga krajowe firmy oraz samorządy, uczestniczy w finansowaniu zarówno bieżących potrzeb jak i strategicznych inwestycji wspierając polskie rodziny i krajową gospodarkę.

W tej edycji rankingu ocenionych było 250 firm. W pierwszym etapie zostały poddane analizie pod kątem skali działania, inwestycji, zatrudnienia, itp. W drugim głosowali eksperci ekonomiczni z redakcji. Nagrody przyznane były w kat. firmy finansowe, niefinansowe i strategiczne.