2017-05-25
SAP INNOVATION AWARD 2017_.png

PKO Bank Polski otrzymał SAP Innovation Award 2017 za BEHEX – rozwiązanie Big Data służące do zbierania i analizowania zachowań użytkowników aplikacji bankowości mobilnej IKO.

Komisja konkursowa złożona z ekspertów spółki SAP doceniła innowacyjność projektu i doskonałe połącznie bankowego know-how z technologią SAP.