2015-10-07
 

Projekt wdrożenia nowego zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego w PKO Banku Polskim otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie SAP Quality Awards 2015 w kategorii szybkie wdrożenie.

Tylko 6 miesięcy trwał w Banku proces implementacji projektu SAP i był jednym z najkrócej realizowanych projektów tego typu na rynku.

SAP to system zarządzania kapitałem ludzkim. Skuteczne i kompleksowe narzędzie łączące funkcje twardego i miękkiego HR. Jest jednym z najskuteczniejszych systemów tego typu sprawdzających się w dużych przedsiębiorstwach.