2011-06-10

Tytuł Solidny Pracodawca 2010 przyznano PKO Bankowi Polskiemu za wzorową politykę personalną, w tym dbałość o rozwój osobisty pracowników.

Celem tego konkursu jest promowanie najlepszych firm w Polsce, które wyróżniają się wzorcową polityką zarządzania pracownikami przekładającą się na wysoką jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Przyznany tytuł za rok 2010 jest wyrazem uznania dla Banku, który każdego dnia dba o to, aby być atrakcyjnym miejscem pracy dla tysięcy osób. To efekt konsekwentnej polityki nastawionej na kreowanie pracownikom odpowiednich warunków do efektywnej pracy i rozwoju osobistego. Organizatorem konkursu jest Grupa Media Partner.