2012-06-21

Solidny Pracodawca 2011

W konkursie organizowanym przez Kowalski Pro-Media, PKO Bank Polski otrzymał tytuł „Solidnego Pracodawcy" oraz „Solidnego Pracodawcy 2011 Branży Finansowej”.

Przyznany za rok 2011 tytuł jest wyrazem uznania dla Banku za tworzenie pracownikom odpowiednich warunków do pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego. Celem konkursu Solidny Pracodawca jest promowanie najlepszych firm w Polsce, które wyróżniają się wzorcową polityką zarządzania pracownikami przekładającą się na wysoką jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Sukces Banku to efekt konsekwentnej polityki nastawionej na kreowanie pracownikom odpowiednich warunków do efektywnej pracy i rozwoju osobistego.