2020-11-26

PKO Bank Polski został wyróżniony tytułem Strong Leaders Creator in IT 2020 za działania w zakresie tworzenia przyjaznego środowiska do budowania kariery zawodowej w obszarze IT. 

Pozytywnie oceniono m.in. praktykę tworzenia w banku grup rekruterskich, kulturę organizacyjną wspierającą rozwój i budowanie ścieżki kariery oraz wewnętrzne spotkania służące wymianie wiedzy.

Projekt Strong Leaders Creator in IT 2020 jest inicjatywą agencji Come Creations Group.

Więcej