2011-02-05

Nagroda „Ten, który wspiera polski przemysł” została przyznana za pełnienie przez PKO Bank Polski roli aktywnego stabilizatora rynku finansowego oraz za utrzymywanie zdrowych, otwartych i prorozwojowych relacji z biznesem, także w czasie niedawnego kryzysu finansowego. Wyróżnienie przyznawane jest on od 11 lat osobom, firmom i instytucjom, które potrafią iść pod prąd ogólnej tendencji, wskazującym innym drogi wzrostu gospodarczego i nowe trendy. Wyróżnienia przyznawane są na podstawie rekomendacji laureatów z lat ubiegłych, przez „Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł”.