2022-10-13

THE BEST ANNUAL REPORT

W XVII edycji konkursu The Best Annual Report organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, PKO Bank Polski zdobył nagrodę specjalną „The Best of The Best”. Już po raz dziesiąty raport roczny PKO Banku Polskiego został doceniony za wartość użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów i wyróżniony tą nagrodą.

W tej edycji konkursu Raport Roczny PKO Banku Polskiego szczególnie dobrze oceniony został za skonsolidowane sprawozdanie finansowe - kapituła przyznała mu najwyższe noty spośród sprawozdań wszystkich uczestniczących w konkursie banków i instytucji finansowych.

Więcej