2017-10-20
THE BEST ANNUAL REPORT_2017.jpg

PKO Bank Polski po raz piąty otrzymał nagrodę „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny (The Best Annual Report) prowadzonym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Kapituła konkursu przyznała Bankowi najwyższą liczbę punktów (91,88 pkt. na 100 pkt. możliwych) w kategorii banki i instytucje finansowe. Bank został też wyróżniony za najlepsze sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.