2014-10-17

Raport Roczny PKO Banku Polskiego drugi rok z rzędu, uhonorowany został nagrodą specjalną The Best of the Best. Otrzymują ją przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich lat trzy razy zdobyły nagrodę główną w konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Wyróżnienie Raportu Rocznego za 2013 rok jest dowodem najwyższej jego jakości dla akcjonariuszy i inwestorów. Kapituła konkursu doceniła jego wartość użytkową, zastosowanie standardów MSSF/MSR oraz publikację w Internecie podkreślając najwyższą jakość we wszystkich tych obszarach.

Uznanie zyskała także wartość wizerunkowa sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego – jego kompletność i spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych (m.in. strategii i prognoz z uwzględnieniem ryzyka oraz stosowania zasad ładu korporacyjnego).