2015-10-15
 

Trzeci rok z rzędu, Raport Roczny PKO Banku Polskiego, został uhonorowany nagrodą specjalną „The Best of the Best”. w konkursie na najlepszy raport roczny ogłaszanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Wyróżnienie Raportu Rocznego za 2014 rok jest dowodem najwyższej jakości raportów rocznych Banku. Kapituła konkursu doceniła jego wartość użytkową dla inwestorów GPW, zastosowanie standardów MSSF/MSR oraz publikację w Internecie (w wersji html) podkreślając najwyższą jakość we wszystkich ocenianych obszarach. Uznanie zyskała kompletność, spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych  (m.in. strategii i prognoz z uwzględnieniem ryzyka i stosowania zasad ładu korporacyjnego).