2021-10-06

TOP 10 płatników CIT

Podatkowa Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego pod względem wartości zapłaconego w 2020 roku podatku CIT zajmuje drugą pozycję na liście dużych podatników podatku dochodowego, czyli firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi.

Podmioty Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego prowadzące działalność na terenie Polski, za rok 2020, odprowadziły do budżetu państwa niemal 1,4 mld zł podatku CIT. Ponadto również, m.in. ponad 1 mld zł z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, zwanego potocznie podatkiem bankowym i 225 mln zł podatku VAT. Sam bank, tylko z tytułu składki ZUS odprowadził do budżetu centralnego ponad 700 mln zł.

Łącznie w latach 2016 - 2020 wysokość podatku dochodowego CIT wpłaconego do budżetu państwa przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego przekroczyła 7,1 mld zł.

Więcej