2023-10-26

W rankingu „TOP 200 najlepszych polskich marek” miesięcznika „Forbes” PKO Bank Polski, jest pierwszy w kategorii banki i trzeci w ogólnym zestawieniu (zachowując ubiegłoroczne pozycje). Wartość marki PKO Banku Polskiego została oszacowana na niemal 3,8 mld zł.

Ranking powstał przy udziale firmy badawczej Minds & Roses, na bazie badania konsumenckiego. W ponad 1300 wywiadach przeanalizowano ponad 300 marek. Miarą zestawienia jest wartość marek, która  została policzona na podstawie ich pozycji i sprzedaży osiąganej na polskim rynku.