2022-10-03

W rankingu „TOP 200 najlepszych polskich marek” miesięcznika „Forbes” PKO Bank Polski, był pierwszy w kategorii banki i trzeci w ogólnym zestawieniu. Wartość marki PKO Banku Polskiego została oszacowana na niemal 2,5 mld zł.

Ranking powstał przy udziale firmy badawczej Minds & Roses, na bazie badania konsumenckiego. W ponad 1260 wywiadach przeanalizowano 300 marek. Wartość badanych marek została policzona na podstawie ich pozycji i sprzedaży osiąganej na polskim rynku.