2023-01-17

Top Employer

PKO Bank Polski po raz czwarty otrzymał prestiżowy tytuł i certyfikat Top Employer. Potwierdza on pragmatyczną strategię personalną, wysoką jakość środowiska pracy i odpowiedzialność w kształtowaniu kultury organizacyjnej.

Wyniki badania pokazują, że wdrażane przez PKO Bank Polski rozwiązania w zakresie m.in. rekrutacji, onboardingu, etyki i digital HR klasyfikują go w czołówce na rynku pracy. Ocena banku regularnie poprawia się, co potwierdza systematyczne tworzenie i wdrażanie ulepszonych strategii z zakresu zarządzania personelem.

Program certyfikacji prowadzony przez Top Employers Institute jest jednym z najbardziej wymagających, a tytuł Top Employer - jednym z najbardziej prestiżowych w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej