2011-05-31

Na VI Kongresie Gospodarki Elektronicznej PKO Bank Polski został wyróżniony w kategorii Projekt Roku za masowa wymianę kart płatniczych. Nagrody Kapituły Kongresu Gospodarki Elektronicznej mają na celu uhonorowanie firm, osób, oraz projektów i działań na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce.

Przyznana wyróżnienie jest potwierdzeniem, że rozpoczęta w Banku we wrześniu 2010 r. wymiana kart debetowych PKO Ekspres z paskiem magnetycznym na karty w technologii EMV z dodatkową funkcją płatności zbliżeniowych realizowana jest w satysfakcjonującym tempie. Do końca ubiegłego roku zostało wymienionych 1 mln kart, a na koniec maja br. klienci posługiwali się już ponad 2,6 mln szt.

Konkurs organizowany jest przez Związek Banków Polskich.