2014-02-13

ZŁOTE BYKI1

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie po raz kolejny wręczyła nagrody liderom polskiego rynku za osiągnięcia w 2013 roku.

Wyróżniła emitentów, Członków Giełdy oraz Autoryzowanych Doradców, którzy w minionym roku szczególnie przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

W gronie wyróżnionych znalazł się Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, który otrzymał trzy nagrody:

- za największą wartość ofert spółek wprowadzanych na Główny Rynek w 2013 roku,

- za największą liczbę spółek wprowadzonych na Główny Rynek w 2013 roku,

- za najwyższe obroty obligacjami nieskarbowymi zrealizowane przez animatora na Catalyst w 2013 roku.