2011-10-08

Tytuł „Złotego Mecenasa” jest wyrazem uznania dla prowadzonej przez Bank działalności charytatywnej i edukacyjnej. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która przyznaje to wyróżnienie, zajmuje się popularyzacją nauczanie Jana Pawła II oraz finansuje stypendia naukowe dla ubogiej, zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miasteczek, zwłaszcza z terenów zaniedbanych gospodarczo i ekonomicznie. Bank od początku powstania fundacji wspiera ją finansowo.

Będąc firmą społecznie odpowiedzialną angażuje się m.in. w działania związane z doraźną pomocą przy ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia oraz przedsięwzięcia edukacyjne. Finansuje konferencje i sympozja naukowe oraz wielkie ogólnopolskie kampanie społeczne.