Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
DEPARTAMENT ZAKUPÓW
Warszawa
ul. Puławska 15

OGŁASZA

Nr. Ref.: DZA008471

Postępowanie w trybie przetargu na wybór agencji reklamowych

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym powinni przesłać dokumenty składajace się na  ofertę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia na adres :

PKO Bank Polski

Departament Zakupów

Zespół Zakupów Usług Profesjonalnych

02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

w temacie wpisując: "Postępowanie na wybór agencji reklamowych".  

Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie przetargu będą składać swoje oferty za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://pkozakupy.pkobp.pl.

Termin nadsyłania ofert  upływa w dniu 27.01.2020 roku, o godzinie 12.00. Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane.

 

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.