Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek (tel. 602 112 603) mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 1013.6 § 1 kpc w związku z art. 867 kpc-879 kpc że w dniu 2018-04-04 o godz. 13:30 w Kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 odbędzie się: 

 P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A UDZIAŁU  WE  WSPÓŁWŁASNOŚCI  NIERUCHOMOŚCI  W  1/12 CZĘŚCI                położonej w miejscowości Bielsko-Biała  przy ul. Pod  Kasztanem, w skład której wchodzą parcele pgr. 916/35, pgr. 916/37, pgr. 916/39, o łącznej powierzchni  0,1181 HA. Są to nieruchomości gruntowe stanowiące drogę dojazdową do przyległych nieruchomości. Nieruchomość zlokalizowana jest w okolicy, gdzie dominuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa i użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Licytowany udział w 1/12 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 7 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5 625,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 750,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 2018-04-03 w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika. Zgodnie z art. 871  kpc nabywa  jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

 

Więcej informacji na stronie : https://komornikbielsko.pl/content/licytacja-04042018-1330-telefon-do-kontaktu-602-112-603

Numer oferty: L/18/N/03/18
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka