Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk na podstawie art, 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-05-2014r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr VII, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 51 ,60m2 położonego: Chocianów ul.Armii Krajowej 14, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie (Adres spółdzielni: 59-140 Chocianów, UL Trzebnicka 7A )dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą. 

Lokal mieszkalny, usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym. Powierzchnia użytkowa lokalu- 51,60 m2, lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o pow. 3,90 m2.

Okna w lokalu wykonane z pcv, sąsiedztwo dobre, funkcjonalność średnia, drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne wykonane z drewna. Pokoje wykończone są podłogami panelowymi, ściany malowane i tapetowane, sufity malowane. W kuchni podłogi z płytek szkliwionych, ściany to fartuch z płytek i tynk szlachetny, sufit malowany. Łazienka i WC wykończona posadzką z płytek szkliwionych, ściany to płytki szkliwione i tynk szlachetny, sufit malowany. Posadzki w przedpokoju z płytek szkliwionych i panelowych, ściany to tynk szlachetny, sufit malowany.

Suma oszacowania wynos 93.948,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62.632,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.398,80zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA OlLubin 8116001462 0008 0486 0358 3001 Nieruchomość można oglądać w dniu 12.05.2014 r. o godz. 13:00 !!!!!

Zgodnie z przepisem art.976 § I kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Kancelaria Komornicza w Lubinie Paweł Miszczyk 59-300 Lubin, ul.l-go Maja 10/2 tel. 0-76 746·18·06 łub 05.

Numer oferty: L/62/N/05/14
Region: dolnośląskie
Cena: 62.632,00zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie